Velg en side

For å lage en profesjonell hjemmeside for bedrifter er det noen viktig ting å tenke på før man går i gang. Vi vil prøve her å fortelle deg de syv viktigste tingene å tenke på for din hjemmeside. Detter er nok beregnet for en bedrift men fungerer også for privatpersoner eller annen type virksomhet. Plukk ut det som fungerer for deg og ditt virke.

Hva, hvem, hvor, hvorfor og hvordan?

Dette er det viktigste punktet. Hva gjør bedriften? Hvilke produkter tjenester kan en kunde få hjelp med her? Hvem er denne bedriften, kort intro tekst som beskriver dere. Hvor kan kunden finne dere? Spesifikk adresse, eller operer over nett. Hvorfor skal kunden velge dere kontra andre konkurrenter, hva gjør dere spesielle? Hvordan er prosessen? Fra kunden besøker nettsiden din til han har fått løst problemet han hadde. Du ønsker å svare på disse spørsmålene så tidlig som mulig for seeren som besøker siden din. Også så kort og konsist som mulig. Hvis noen ønsker å lese hele bedriftshistorien er det bedre med en link videre til en «om oss» side. Eller om de ønsker et nærmere titt på tjenesten produktet burde også dette være på en spesifikk underside.

«Call to action» Led leseren dit du ønsker

Kanskje det er et bestillingsskjema, eller en «kontakt oss» knapp. Men dette burde være det mest synlige og enkleste å finne for kunden på nettsiden. Kanskje ved å bruke farger for å skape et blikkfang.

Hva ønsker for eksempel Google i dette tilfellet? Ved å bruke farger og plassering ledes blikket direkte mot «start now» knappen. Og det er det google adwords ønsker at du nettopp gjør. Starter nå, og setter opp en konto.

Lag en sti dit du ønsker kunden skal gå. Mange greiner, men samme mål.

La oss si at du ønsker at kunden skal gjennomføre en bestilling på siden din. Da burde du ha en rask vei fra hjemmesiden med link direkte til bestillingen. Som nevnt med «call to action» knapp. Men det er viktig å også lede kunder som trenger mer informasjon før de er klare til å gå til bestilling. Kanskje de ønsker å klikke seg inn på «om oss» for å lese mere om dere før de er klare til å gjøre en bestilling. Derfor ønsker du også å ha en godt synlig link fra «om oss» siden og videre inn til bestillingskjemaet. Sett opp en nett av slike stier, men med samme mål avslutning. Kunder er forskjellige steder i kjøpsprosessen så det er viktig å klare å dekke de ulike behov de har for informasjon før de ønsker å bestille.

Fjern alt unødvendig, flere valg fører som regel til dårligere konvertering.

Hvis du gir kunden for mange valg eller muligheter vil dette kun føre til dårligere konvertering. Du ønsker på den ene siden å tilfredsstille alle kundenes behov i forhold til informasjon. Men det er allikevel viktig å ikke villede kunder som i utgangpunktet ønsket et kort vei fra start til slutt. Derfor viktig å fokusere på den mest ønskelige stien og heller komme med annen informasjon i andre rekke. Med andre rekke mener jeg her at du ikke burde bruke lokkende farger eller ha de høyt oppe på siden. Kanskje må kunden bla litt ned for å kunne lese om bedriften deres, men kontakt knappen er det første kunden ser.

Bruk egen tekst, bilde og oppsett

Med en blank nettside er det fristende å gå direkte til en konkurrent for å se hvordan de har gjort det. Og det er ikke i utgangspunktet noen dårlig strategi, men da viktig å fokusere på hva du kan gjøre annerledes eller bedre for å tiltrekke deg kunder. Ikke kopier. Ved å kopiere tekst vil du kun også bli en andre plass hos google, eller verre. Se hvilke nøkkelord de bruker for å få kunder inn på sien sin.  Hvilke stier de bruker og hvordan du kan fortelle mer eller fange opp kundene de mister.

Hvordan kan de kontakt dere?

Dette burde naturlig nok være informasjon som skal være enkelt å finne frem for en kunde på nettsiden deres. Kanskje en link i toppen med telefon og epost eller i bunnlinjen «footeren» det burde også være en kontakt oss side, som gir kunden informasjonen han er ute etter og kanskje et enkelt kontaktskjema kunden kan fylle ut. På den andre siden kan det ogsæ være en lur ide å først lede kunden til en spørsmål og svar side. Hvis du har mange kunder som lurerer på det samme få dette tydeligere frem på nettsiden din, eller lag en spørsmål og svar side som kunden må gjennom før de kan kontakte dere. På den måten sparer dere både dere og kunden for tid.

Til slutt; Design på hjemmeside

Bruk et oppdatert design og eller hold siden oppdatert. På samme måte som et gammelt slitt bygg vil gi kunden et inntrykk av deg vil også designet på nettsiden gjøre det samme. Kunden skaper med en gang et inntrykk av dere som bedrift ved å se designet på siden. Det burde ikke være nødvendig å si det, men siden må selvfølgelig også være mobilvennlig. Den må kunne leses optimalt fra alle plattformer enten dette er et nettbrett, Mac eller smarttelefon.

 

Originally posted 2017-04-19 04:05:28.

Share This